תנאי שימוש ותקנון

ברוכים הבאים וברוכות הבאות לכבש: כושר, בריאות ושמחה, אנו מקווים ומקוות שתהנו מהגלישה והשימוש באתר.
האתר מציע מגוון מוצרים, שירותים ותוכן בנושאי כושר, בריאות ושמחה, עם דגש על איכות בשירות בתוכן ובמוצרים.
אנא קיראו היטב תקנון זה, תקנון זה הוא הבסיס להתקשרות עם כבש: כושר, בריאות ושמחה, לכל רכישה שתבוצע באמצעות האתר ולכל דיון משפטי.

כללי

 1. השימוש באתר כפוף לקריאת/ה ולהסכמת/ה של כל גולש/ת ("משתמש" או "לקוח") לתנאי תקנון זה ("התקנון").
 2. האתר מנוהל ומופעל על ידי כבש: כושר, בריאות ושמחה – שי בובה, ע.פ 200336501 שכתובתה גאולים 9 רמת גן  ("כבש: כושר, בריאות ושמחה").
 3. כבש: כושר, בריאות ושמחה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה וכמו כן את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכן האתר, מחירי מוצרים וכל מה שתמצא כבש: כושר, בריאות ושמחה לנכון לרבות שינוי ו/או הפסקת פעילות חלק מהאתר ו/או את האתר כולו, ו/או שינוי מטרת האתר ו/או להחליט כי האתר, כולו או חלקו, יהיו פתוחים אך ורק בפני משתמשים רשומים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, תנאים אלו יחייבו החל מרגע פרסומם באתר. הלקוח/ה לא ת/יגיש כל תביעה שהיא נגד האתר בגין שינויים ו/או תקלות אלו שהתרחשו תוך כדי עדכון האתר. לקבלת הגירסה העדכנית אנא הקפד/י להתעדכן באתר כבש: כושר, בריאות ושמחה. הגירסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת ולכל רכישה. תקנון זה עודכן לאחרונה ביום 12 ביוני 2015.
 4. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשמע, ולהפך.
 5. תקפות הכתוב בתקנון זה כחוזה משפטי לכל דבר ועניין, והינה הבסיס המשפטי היחידי בין כבש: כושר, בריאות ושמחה לבין המשתמש. כל ביצוע פעולה באתר הינו בהתאם להסכמה מוחלטת של המשתמש לכל התנאים המופיעים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתקפו של תקנון זה ותחולתו על המשתמש.
 6. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

תכני האתר

כבש: כושר, בריאות ושמחה משמשת כמתווכת בין הלקוח והיצרן/ספק/יבואן ("היצרן") של המוצר הנרכש על ידי המשתמש באמצעות האתר, ובמסגרת תיווך זה מפרסמת מידע אודות מוצרים המתקבלים מאת היצרנים. נתונים אודות המוצרים אשר מופיעים באתר פורסמו כפי שהתקבלו מהיצרן ועל כן הינם באחריותו הבלעדית של היצרן של המוצר הספציפי.
מפעילת האתר עושה כמיטב יכולתה על מנת להציג באתר מידע איכותי מדויק מפורט ונכון, הכולל תוכן מסחרי, פרטים אודות מוצרים ותוכן פרסומי, הנמסרים ע"י יצרנים שונים.
תכנים אלו יופיעו בצורת טקסט, תמונה, קול או וידאו. כבש: כושר, בריאות ושמחה לא תישא בכל אחריות לתכנים אלו שיפורסמו באתר אשר סופקו על ידי יצרנים.
האחריות היחידה לתכנים המופיעים באתר ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על היצרן אשר סיפק את המידע.
פרסום תכנים אלו באתר אינו מהווה המלצה או הבעת עידוד מצד מפעילת האתר לרכוש את  המוצר המוצע בהם למכירה, וכבש: כושר, בריאות ושמחה לא תהיה אחראית לכל תוצאה של רכישת מוצרים או שירותים המופיעים ו/או מפורסמים באתר.
כמו כן יצוין כי תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.
ככל שבאתר תתאפשר העלאת חומר ע"י לקוחות (כדוגמת פורומים או תגובות), אזי יחולו הכללים הבאים: חל איסור על העלאת חומר או תגובות מכל סוג שהוא ואשר הינו מוגן בזכויות יוצרים, מהווים עדות או פותחים פתח לעבירה פלילית/אזרחית, מהווה משום הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או הינו חומרי תועבה ו/או פורנוגרפיה (ובכלל זה עירום כלשהו) ו/או מהווה גילויי גזענות ו/או פוגעים בצנעת הפרט ו/או מהווה הפרת סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ו/או כל חומר שהוא המקים עילה לתביעה ו/או מפר הוראת דין לרבות אך לא להוציא חוק איסור לשון הרע, ו/או מהווה חומר תעמולה ו/או מהווים משום מסר פוליטי או מדיני.

קניין רוחני ומאמרים

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני, התכנים, קוד האתר וכל העיצובים שבו שמורים כבש: כושר, בריאות ושמחה. משום כך, קיים אסור מוחלט להפיץ, להציג, להעתיק, לשנות לעבד ולהשתמש בכל דרך אחרת בכל דבר הקשור באתר, בתכנם המהותיים או הצורניים, בין על ידי הלקוח ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש כבש: כושר, בריאות ושמחה, זאת בהתאם ובכפיפות לתנאי ההסכמה, במידה וזו תינתן.
כל התכנים באתר והמאמרים הינם תכנים מקוריים. מפעילת האתר עושה את מיטב המאמצים לספק מידע מהימן ומדויק, אך במידה ונמצא כי המידע אינו מדויק או מהימן, אין האתר אחראי לכל נזק או עוגמת נפש שייגרמו כתוצאה מכך. הזכויות לתכנים כמו גם לתמונות המקוריות באתר שייכים לכבש: כושר, בריאות ושמחה ואין לעשות בהם שימוש לרבות הפצתם בפומבי ללא אישור מראש ומפורש בכתב מהנהלת כבש: כושר, בריאות ושמחה.

אחריות

כבש: כושר, בריאות ושמחה מאפשרת למשתמש לרכוש נכסים ו/או שירותים המוצעים למכירה על ידי היצרנים השונים בדרך נוחה ומהירה באמצעות האתר. כבש: כושר, בריאות ושמחה עושה את מירב המאמצים על מנת שהנכסים ו/או השירותים המוצגים באתר יגיעו אליה מהיצרן כשהם תקינים ושלמים לחלוטין. לכן, מבלי לגרוע מהאמור בכל דין, האחריות לגבי טיב המוצר ו/או איכותו ו/או התאמתו לצרכי המשתמש ו/או פגמים שנתגלו בו לאחר המכירה תחול במלואה על היצרן המנוי על הנכס/השירות הספציפי שנרכש.

כבש: כושר, בריאות ושמחה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ובמסגרת כך, כבש: כושר, בריאות ושמחה עושה ככל שביכולתה להגן על האתר מפני הפרעות ו/או פריצות ו/או התקפות על האתר. כמו כן, כבש: כושר, בריאות ושמחה עשויה לבצע פעולות תחזוקה לאתר מעת לעת ובכלל זה עשויה להשבית את האתר לפרקי זמן ממושכים. כבש: כושר, בריאות ושמחה תעשה מאמצים על מנת להימנע מהפסקות כאמור ולקצר פרקי זמן אלה במידת האפשר. עם זאת, כבש: כושר, בריאות ושמחה לא תישא באחריות כלשהי לנזקים ישירים או עקיפים, הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועה פעולות באתר ו/או עקב שיבושים בפעילות האתר ו/או הפסקות לפרקי זמן קצרים או ארוכים.
הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
כבש: כושר, בריאות ושמחה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצטרפותך לאתר לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהצטרף לאתר ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר.

ביצוע פעולות באתר

 1. רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם שמלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי עמן עובדת כבש: כושר, בריאות ושמחה.
 2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם שמלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי עמן עובדת כבש: כושר, בריאות ושמחה, כבש: כושר, בריאות ושמחה רשאית למנוע ביצוע פעולות באתר באם:
  1. המשתמש מסר פרטים כוזבים במתכוון או ביצוע כל פעולה של מרמה וכיו"ב באמצעות האתר.
  2. ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בכבש: כושר, בריאות ושמחה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות כבש: כושר, בריאות ושמחה או ספקיה.
  3. שימוש בכרטיס אשראי מוגבל או חסום לשימוש בדרך כלשהי.
  4. הוזנו פרטי כרטיס אשראי חסרים.
  5. כבש: כושר, בריאות ושמחה החליטה על כך לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
  6. המשתמש מתכוון לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
  7. המשתמש מתגורר באיזור אליו דואר ישראל לא מבצע משלוחים.
 3. בעת ביצוע פעולות באתר תידרש להזין פרטים אישיים כגון: שם, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני תקפה, סיסמא, מס' ת"ז ופרטי כרטיס אשראי.
  על פי חוק אין חובה להזין פרטים אישיים. המזין פרטיו האישיים לאתר עושה זאת מרצונו ובהסכמתו בלבד וזאת על מנת להיכלל במאגר המידע של כבש: כושר, בריאות ושמחה.
  ביד כל משתמש הזכות להימחק ממאגר המידע של כבש: כושר, בריאות ושמחה על ידי משלוח הודעה לכבש: כושר, בריאות ושמחה באחד מדרכי ההתקשרות המופיעים בתקנון זה.
 4. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. כבש: כושר, בריאות ושמחה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לכבש: כושר, בריאות ושמחה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.
 5. על המשתמש להתחייב למסור מידע מדויק ומעודכן. כבש: כושר, בריאות ושמחה  שומרת על זכותה לפעול לפי שיקול דעתה הבלעדי במידה והתחייבות זו תופר ע"י המשתמש.

סודיות ופרטיות

 1. כבש: כושר, בריאות ושמחה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי לקוחותיה שנמסרו לה בעת ביצוע פעולות באתר. פרטים אישיים של המשתמשים/ות ישמשו שימוש פנימי בלבד, יישמרו במאגרי המידע של כבש: כושר, בריאות ושמחה אך ולא יועברו על ידי כבש: כושר, בריאות ושמחה לגורמים שלישיים חיצוניים, אלא על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר ולצורך קידום מטרות כבש: כושר, בריאות ושמחה.
 2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל, כבש: כושר, בריאות ושמחה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
  1. במקרה שבו הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בכבש: כושר, בריאות ושמחה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
  2. במקרה שבו הלקוח עשה שימוש בשירותי כבש: כושר, בריאות ושמחה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  3. במקרה בו הלקוח הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם כבש: כושר, בריאות ושמחה או מי מטעמה.
  4. במקרה בו התקבל בידי כבש: כושר, בריאות ושמחה צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי ו/או במקרה בו חלה על כבש: כושר, בריאות ושמחה חובה על פי דין להעביר פרטים כאמור.
  5. לקוח/ה שבכוונתם למכור את המוצרים או השירותים שנרכשו באתר לצד ג׳.
  6. לקוח/ה שהזין לאתר פרטים שגויים אודותיו במתכוון.
 3. באישור תקנון זה הינך מסכים לכך שכבש: כושר, בריאות ושמחה תהא רשאית לפנות אליך בפקס, טלפון, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטית, הודעה אלקטרונית בכתב ו/או בע"פ ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים, ניוזלטר, עדכוני בלוג וכיו"ב. הסכמה זו ניתנת לביטול על ידך בכל עת על ידי מסירת הודעת לכבש: כושר, בריאות ושמחה כי אינך מעוניין בכך.
 4. בהצטרפותך לאתר ובביצוע פעולות באתר כבש: כושר, בריאות ושמחה, הינך נותן את הסכמתך לקבלת פניות כאמור לעיל על מנת לשכלל ולפתח את מערכת האתר לצורך קידום מטרות כבש: כושר, בריאות ושמחה. על אף האמור בסעיף 5.2 כבש: כושר, בריאות ושמחה רשאית להשתמש בפרטים האישיים של המשתמשים באתר, ללא זיהוי לקוח ספציפי, לצרכי ניתוח סטטיסטי ו/או מכירתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

רכישות ותשלומים

 1. ביצוע פעולת תשלום באתר, יעשה באמצעות כרטיס אשראי ע"י בעל כרטיס האשראי.
 2. כל עסקה תדרוש אישור מקדים של חברת האשראי בהתאם לפרטים שנמסרו ע"י הלקוח לצורך ביצוע הרכישה.במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של המשתמש לבצע רכישת נכס ו/או שירות , תבוטל הרכישה  ודמי ביטול כמפורט בסעיף ‏‏החזרות,  יחולו.
 3. המחירים המוצגים באתר הינם המחירים הסופיים של הנכס או השירות לרבות רכיב המע"מ ולמעט רכיב המשלוח אשר יוצג בשלב הרכישה הסופי שלפני התשלום.
 4. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר/ים. במכירה בתשלומים, רשאית כבש: כושר, בריאות ושמחה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
 5. ניתן לשלם בתשלומים, בהתאם למדיניות הנהוגה בחברת האשראי של בעל הכרטיס.
 6. התשלומים באתר מבוצעים כנגד קבלה חתומה דיגטלית.

החזרות, זיכויים וביטולים

משתמש יהא רשאי לבטל את רכישת הנכס ו/או השירות בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן על ידי שליחת הודעה בכתב, בתוך 14 יום ממועד קבלת הנכס בפועל או מקבלת מסמך הגילוי (המאוחר מבניהם), ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי (המאוחר מבניהם). הודעת ביטול בכתב כאמור תישלח בדואר רשום לכתובת כבש: כושר, בריאות ושמחה או בדואר אלקטרוני לכתובת info@keves.co.il ובה יפרט המשתמש את שמו ומספר הזהות שלו, פרטים ליצירת קשר ואת סיבת הביטול.

 1. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לא יהיה רשאי משתמש לבטל עסקה לרכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
 2. ביטול כאמור יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן לרבות הדרישה מצד החברה לתשלום דמי ביטול בשיעור של 5% משווי העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם ("דמי טיפול").
 3. אם התשלום בוצע דרך פייפאל- הזיכוי יועבר באותה הדרך לחשבון הפייפאל ממנו בוצע התשלום.
 4. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות, וכן לא יינתן זיכוי על דמי המשלוח.
 5. במידה ולקוח החליט לבטל רכישה לאחר שהנכס נשלח אליו, באחריותו לדאוג להחזרת הנכס לכבש: כושר, בריאות ושמחה בכתובת המובאת להלן. רק לאחר שהנכס יתקבל בכתובת כבש: כושר, בריאות ושמחה ויימצא שלם, לא פגום, ארוזים באריזתם המקורית שלא נעשה בו שימוש ובהצגת חשבונית או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה ותנאיה, יאושר למשתמש החזר על עלות הנכס, בניכוי  דמי ביטול אשר יבוצע בתוך 14 ימים.
 6. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר נושא העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח בטופס הגילוי, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. זאת בתנאי שהמשתמש יחזיר את המוצר כשהוא שלם, לא פגום וארוז באריזתו המקורית, לכבש: כושר, בריאות ושמחה עד 14 יום מרגע קבלתם (כפי שיתועד אצל השליח/סניף הדואר). במקרים אלו יעמיד הלקוח את המוצר לרשות כבש: כושר, בריאות ושמחה במקום בו נמסר הנכס ויודיע על כך לכבש: כושר, בריאות ושמחה.
 7. מוצרים חוזרים יש לשלוח באריזה מוגנת כראוי בכתובת: כבש: כושר, בריאות ושמחה – שי בובה, גאולים 9, רמת גן, בצירוף פרטים אישיים מלאים ליצירת קשר וציון סיבת ההחזרה.
 8. ביטול רכישה מצד כבש: כושר, בריאות ושמחה
  1. כבש: כושר, בריאות ושמחה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.
  2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, וכבש: כושר, בריאות ושמחה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים ו/או המוצרים ככל ששולם.
  3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי כבש: כושר, בריאות ושמחה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 9. מוצרים שאזלו מהמלאי
  כבש: כושר, בריאות ושמחה עושה את מירב המאמצים לתחזק את מלאי המוצרים בהתאם לנדרש ולעדכן את מערכת האתר ביציאת מוצר מהמלאי, עם זאת ייתכנו מקרים חריגים בהם יצא מוצר מהמלאי ולא יעודכן במערכת החנות. במקרה כזה, בו יזמין לקוח מוצר שאינו במלאי, כבש: כושר, בריאות ושמחה תפעל לזיכוי או פיצוי הלקוח כראות עיניה. במידה והלקוח לא יסכים לפיצוי/זיכוי שיוצעו לו, כבש: כושר, בריאות ושמחה תבטל את העסקה ותחזיר ללקוח את מלוא הסכום כולל דמי משלוח (למעט מקרים בהם מוצרים אחרים מאותה רכישה כן נשלחו ללקוח). כבש: כושר, בריאות ושמחה לא תישא בשום טענה, תביעה או דרישה מצד הלקוח בגין מוצרים שאזלו זמנית מהמלאי, וזאת כמובן בהתאם לתנאי הזיכוי שפורטו לעיל.

משלוחים וזמני אספקה

 1. בסוף תהליך הרכישה באתר (בשלב הקופה) מתווסף מחיר משלוח המוצר/ים ללקוח (זאת בנוסף למחיר המוצר המוצג באתר). מחיר זה משתנה בהתאם למשקל המוצר/ים שנרכשו ובהתאם לאופן המשלוח אותו בחר הלקוח.
 2. איסוף עצמי מרחוב גאולים ברמת גן אינו כרוך בתשלום נוסף אבל מותנה בתיאום מראש עם שירות הלקוחות במייל info@keves.co.il או בטלפון 052-6840369.
 3. כבש: כושר, בריאות ושמחה תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות המרבית, תוך המועד הנקוב בעסקת המכירה של המוצר הספציפי אלא אם כן נאמר אחרת.
 4. אריזות ומשלוחים מתבצעים בימים א׳-ה׳ בשעות הבוקר. לא כולל ערבי חג וחג. המשלוח ישלח לבית הלקוח אלא אם מדובר ביישוב, קיבוץ וכד' בהם המוצר ישלח לסניף הדואר הקרוב ליישוב.
 5. זמן האספקה המירבי של המוצרים הוא 14 ימי עסקים
 6. כבש: כושר, בריאות ושמחה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב.
 7. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.
 8. כבש: כושר, בריאות ושמחה תפעל על מנת לארוז את המוצרים באופן הראוי, המוגן והמקצועי ביותר אך למרות זאת ייתכן ויגרם להן נזק במהלך המשלוח. בקרות מקרה כאמור יחולו הוראות סעיף החזרות,  לתקנון זה.
 9. חבילה שלא תיאסף על ידי הלקוחה, עלות המשלוח החוזר תחול על הלקוחה.
 10. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בארץ בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. כבש: כושר, בריאות ושמחה רשאית, אך לא חייבת, לספק את המוצרים גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש (ובמקרה כזה יפורסם באתר מחיר משלוח שונה). לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי כבש: כושר, בריאות ושמחה, כבש: כושר, בריאות ושמחה לא תהיה חייבת לספקה.
 11. בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת הפריט, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 12. כבש: כושר, בריאות ושמחה לא תישא בכל חבות שהיא בגין בשל מתן כתובת דואר שגוייה.
 13. משלוחי צד ג׳
  1. כבש: כושר, בריאות ושמחה פועלת בשיתוף עם מספר יצרנים ו/או ספקים מקומיים בשיטת משלוח צד ג׳. במקרים אלו הלקוח יקבל את המוצר/ים ישירות מהיצרן/ספק.
  2. בהזמנות בהן מעורבים יצרני/ספקי צד שלישי, ייתכן והלקוח יקבל שתי חבילות (או יותר) נפרדות. הלקוח לא יוכל לבוא בטענות לכבש: כושר, בריאות ושמחה על אופן המשלוח הזה.
  3. יצרני/ספקי צד שלישי מתחייבים לספק את המוצרים, אריזתם ומשלוחם באופן הראוי, התקין, המלא והמהיר ביותר. עם זאת, על כל פגם או תקלה במשלוח ו/או במוצר, יש ליידע באופן מיידי את שירות הלקוחות של כבש: כושר, בריאות ושמחה ואנו נפעל לפתרון הבעיה באופן המהיר והמקצועי ביותר על פי האמור בתקנון זה.

שירות לקוחות

אנחנו עושים את מירב המאמצים לספק ללקוחותינו שירות אדיב, יעיל, מקצועי, קליל ומהיר.
שירות הלקוחות הטלפוני עומד לרשותכם בטלפון 052-6840369 (שי).
במקרים בהם לא יתקבל מענה, אנו מתנצלים מראש ומציעים לכם את אחת האפשרויות הבאות:
מייל לכתובת info@keves.co.il או משלוח דואר עבור כבש: כושר, בריאות ושמחה- שי בובה, רחוב גאולים 9, רמת גן.